Skip to main content

ବିଭାଗ ବିଷୟରେ

୧୯୯୪-୯୫ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏକ ପୃଥକ ବିଭାଗ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା | ଆରମ୍ଭରୁ, ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିକଳ୍ପିତ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି | ଏହା ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ | ଏହି ବର୍ଷ ମମତା, ଭୀମଭୋଇ ସମର୍ଥ ଅଭିଯାନ ଭଳି କିଛି ନୂତନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏବଂ ଆଇସିଡିଏସ ର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଆହାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଦୃଢ କରିବା ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା | କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଶିଶୁ, ମହିଳା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ…

ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ