Skip to main content

ICDS

ମହିଳା ବିକାଶ ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

ICDS

Sr. No. Title Details/Download
1 ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
2 ପୋଷଣ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
3 ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପୁଷ୍ଟିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
4 ପ୍ରତିରୋପଣ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
5 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
6 ରେଫରାଲ୍ ସେବାଗୁଡିକ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
7 ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
8 ମମତା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
9 କିଶୋରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
10 ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
11 ଏସଏବିଏଲଏ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
12 କିଶୋର ରକ୍ତହୀନତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
13 ମମତା ଦିବସ- ଭିଏଚଏନଡି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
14 ପୁଷ୍ଟିକର ଦିବସ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
15 ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଡ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
16 ପଦୋନ୍ନତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମନିଟରିଂ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
17 ଶିଶୁ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
18 ତୀବ୍ର ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଧାରିତ ପରିଚାଳନା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ