Skip to main content

State Initiative

ମହିଳା ବିକାଶ ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

State Initiative

Sr. No. Title Details/Download
1 ଜେଲ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ମହିଳାମାନେ Download(3.66 MB)ଜେଲ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା ମହିଳାମାନେ
2 ୫ଟି ପଦକ୍ଷେପ ୨୦୨୦-୨୧ ବିଭାଗର ବ୍ରୋଚର Download(14.58 MB)୫ଟି ପଦକ୍ଷେପ ୨୦୨୦-୨୧ ବିଭାଗର ବ୍ରୋଚର
3 ବାଳିକା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ନୀତି, ୨୦୧୪ Download(1.21 MB)ବାଳିକା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ନୀତି, ୨୦୧୪
4 ଆଇସିଡିଏସ ଫିଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ