Skip to main content

Child Welfare

ମହିଳା ବିକାଶ ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

Child Welfare

Sr. No. Title Details/Download
1 ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଆୟୋଗ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
2 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସମାଜ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
3 ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
4 ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
5 ନାବାଳକ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
6 ଏସଏଏ, ସିସିଆଇ, ଖୋଲା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
7 ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
8 ବିଜୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
9 ଅଧିନିୟମ, ନିୟମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ