Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Women Development

ମହିଳା ବିକାଶ ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

Women Development

Sr. No. Title Details/Download
1 ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ହିଂସା ରୋକିବା - କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଧିନିୟମ ୨୦୧୩ ରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
2 ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ହିଂସା ରୋକିବା - କାରବାର ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
3 ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ହିଂସା ରୋକିବା - ଘରୋଇ ହିଂସା ଆଇନରୁ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ୨୦୦୫ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
4 ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ହିଂସା ରୋକିବା - ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
5 ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ହିଂସା ରୋକିବା - ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିୟମ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
6 ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟପ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
7 ମହିଳା ହେଲ୍ପଲାଇନ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
8 ବାଳିକା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନୀତି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
9 କାର୍ଯ୍ୟ, ନିୟମ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
10 ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
11 ଆଡଭିକା - ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ୟା ଅତୁଳନୀୟା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ