Skip to main content

Women Development

ମହିଳା ବିକାଶ ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

Women Development

Sr. No. Title Details/Download
1 ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ହିଂସା ରୋକିବା - କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଧିନିୟମ ୨୦୧୩ ରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
2 ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ହିଂସା ରୋକିବା - କାରବାର ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
3 ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ହିଂସା ରୋକିବା - ଘରୋଇ ହିଂସା ଆଇନରୁ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ୨୦୦୫ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
4 ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ହିଂସା ରୋକିବା - ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
5 ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ହିଂସା ରୋକିବା - ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିୟମ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
6 ବିଜୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ (ଆମ କନ୍ୟା ଆମ ରତ୍ନ) ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
7 ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟପ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
8 ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
9 ମହିଳା ହେଲ୍ପଲାଇନ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
10 ସୁଧାର ଗୃହ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
11 ଉଜ୍ଜ୍ଵଳା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
12 ବାଳିକା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନୀତି ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
13 କାର୍ଯ୍ୟ, ନିୟମ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
14 ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
15 ଆଡଭିକା - ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ୟା ଅତୁଳନୀୟା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ