Skip to main content

Revised List of SAAs, CCIs, Open Shelter

ମହିଳା ବିକାଶ ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

Revised List of SAAs, CCIs, Open Shelter

Sr. No. Title Details/Download
1 ବିଶେଷଜ୍ଞ ପୋଷ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି (ଏସଏଏ) ର ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକା Download(88.9 KB)ବିଶେଷଜ୍ଞ ପୋଷ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି (ଏସଏଏ) ର ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକା
2 ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକା (ସିସିଆଇ) Download(55.7 KB)ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକା (ସିସିଆଇ)
3 ଖୋଲା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକା Download(131 KB)ଖୋଲା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକା