Skip to main content

Acts, Rules, Guidelines

ମହିଳା ବିକାଶ ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

Acts, Rules, Guidelines

Sr. No. Title Details/Download
1 ନାବାଳକ ନ୍ୟାୟ (ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ, ୨୦୧୫ Download(137.62 KB)ନାବାଳକ ନ୍ୟାୟ (ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ, ୨୦୧୫
2 ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମଡେଲ୍ ନିୟମ, ୨୦୧୬ ନାବାଳକ ଜଷ୍ଟିସ୍ (ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ, ୨୦୧୫ ଅନୁଯାୟୀ Download(873.78 KB)ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମଡେଲ୍ ନିୟମ, ୨୦୧୬ ନାବାଳକ ଜଷ୍ଟିସ୍ (ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ, ୨୦୧୫ ଅନୁଯାୟୀ
3 ଯୌନ ଅପରାଧ ଆଇନରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା (ପିଓସିଏସଓଏ) Download(2.68 MB)ଯୌନ ଅପରାଧ ଆଇନରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା (ପିଓସିଏସଓଏ)
4 ଯୌନ ଅପରାଧ ନିୟମରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା Download(3.5 MB)ଯୌନ ଅପରାଧ ନିୟମରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା
5 ଯୌନ ଅପରାଧ ଗାଇଡଲାଇନରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା Download(555.61 KB)ଯୌନ ଅପରାଧ ଗାଇଡଲାଇନରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା
6 କେୟାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମାନକ Download(4.46 MB)କେୟାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମାନକ
7 ସିଏଆରଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ Download(363 KB)ସିଏଆରଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
8 ଜିଆଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ Download(9.72 MB)ଜିଆଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
9 ସିସିଆଇ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନର ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସିସିଆଇ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ Download(137.62 KB)ସିସିଆଇ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନର ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସିସିଆଇ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
10 ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି (ବିଏଲସିପିସି) ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି (ପିଏଲସିପିସି) ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ Download(137.62 KB)ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି (ବିଏଲସିପିସି) ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି (ପିଏଲସିପିସି) ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
11 ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଯୌନ ଶୋଷଣରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ Download(137.62 KB)ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଯୌନ ଶୋଷଣରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
12 ଏସଏଏ ପାଇଁ ଯତ୍ନର ମାନକ Download(137.62 KB)ଏସଏଏ ପାଇଁ ଯତ୍ନର ମାନକ
13 ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ Download(137.62 KB)ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
14 ସିଡବ୍ଲୁସି ପାଇଁ ମାନକ ଅପରେଟିଂ ପଦ୍ଧତି Download(137.62 KB)ସିଡବ୍ଲୁସି ପାଇଁ ମାନକ ଅପରେଟିଂ ପଦ୍ଧତି
15 ନିଖୋଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପଦ୍ଧତି Download(137.62 KB)ନିଖୋଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପଦ୍ଧତି
16 ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ / ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ Download(137.62 KB)ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ / ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍
17 ସଂଶୋଧିତ ଆଇସିପିଏସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ Download(1.16 MB)ସଂଶୋଧିତ ଆଇସିପିଏସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
18 ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଆୟୋଗ (ଓଏସସିପିସିଆର) ଅଧିନିୟମ Download(137.62 KB)ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଆୟୋଗ (ଓଏସସିପିସିଆର) ଅଧିନିୟମ
19 ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ (ଓଏସସିପିସିଆର) ନିୟମ Download(137.62 KB)ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ (ଓଏସସିପିସିଆର) ନିୟମ
20 ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଆୟୋଗ (ଓଏସସିସିଡବ୍ଲୁ) ନିୟମ Download(7.7 MB)ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଆୟୋଗ (ଓଏସସିସିଡବ୍ଲୁ) ନିୟମ